XBLOG logo @2x

Απόσυρση παλαιών κλιματιστικών και επιδότηση 35% για αγορά νέων

Στην εφαρμογή προγράμματος απόσυρσης παλαιών ενεργοβόρων κλιματιστικών και επιδότησης 35% για αγορά νέων με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ, προχώρησε το υπουργείο Ανάπτυξης. Οι στόχοι του προγράμματος είναι, μεταξύ άλλων, η εξοικονόμηση ενέργειας συνολικά για τη χώρα και ατομικά για τον πολίτη με μείωση των ενεργειακών του δαπανών, η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η ενημέρωση των πολιτών για τα οφέλη των νέων τεχνολογιών και η δημιουργία μίας μάζας ενημερωμένων πολιτών που θα παρακινήσουν άλλους για να προβούν σε παρόμοιες ενέργειες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των σπιτιών τους.

Το πρόγραμμα αφορά σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ το ύψος της επιδότησης αντιστοιχεί στο 35% της λιανικής τιμής (μετρητοίς) πώλησης του νέου κλιματιστικού, με ανώτατο όριο επιδότησης τα 500 ευρώ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι πολίτες/ καταναλωτές, οι οποίοι έχουν σε κατοικία τους παλαιά συσκευή κλιματισμού εν λειτουργία και θέλουν να την αντικαταστήσουν με άλλη, νέας τεχνολογίας, ενεργειακά  αποδοτικότερη. Ο κάθε καταναλωτής μπορεί να επιδοτηθεί και να αντικαταστήσει μέχρι και δύο συσκευές.

Παράδειγμα 1: Έστω ότι το κλιματιστικό που επιλέγει να αγοράσει ο καταναλωτής στοιχίζει 900 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η επιδότηση αντιστοιχεί στο ποσό των 315 € (35% x 900 € = 315 €). Επομένως, το ποσό που θα καταβάλλει ο καταναλωτής θα είναι 900 € – 315 € = 585 €.

Παράδειγμα 2: Έστω ότι το κλιματιστικό που επιλέγει να αγοράσει ο καταναλωτής στοιχίζει 1500 €. Το 35% της τιμής αυτής αντιστοιχεί στο ποσό των 525 € (35% x 1500 € = 525 €). Επειδή όμως το ποσό αυτό υπερβαίνει τα 500 € (ανώτατο όριο επιδότησης), η επιδότηση θα είναι 500 €. Άρα το ποσό που θα καταβάλλει ο καταναλωτής θα είναι 1500 € – 500 € = 1000 €.

Η διαδικασία για να συμμετάσχει κανείς στο πρόγραμμα αυτό είναι πολύ απλή: Ο καταναλωτής, έχοντας μαζί του τα δύο δικαιολογητικά που απαιτούνται, μπορεί να απευθύνεται στο κατάστημα πώλησης κλιματιστικών συσκευών της επιλογής του και αφού επιλέξει τη συσκευή κλιματισμού που θέλει από αυτές που επιδοτούνται, να συμπληρώσει και να υπογράψει το «Έντυπο Αγοράς Συσκευής». Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι η Αστυνομική Ταυτότητα και ένα απλό φωτοαντίγραφο αυτής (ή το Διαβατήριο σε περίπτωση ξένης υπηκοότητας) και ένα αντίγραφο ενός πρόσφατου λογαριασμού της ΔΕΗ (της οικίας στην οποία θα αντικατασταθεί το κλιματιστικό).

Το κατάστημα, πριν την πραγματοποίηση της πρώτης πώλησης, οφείλει να έχει εγγραφεί στο Πρόγραμμα, μέσω της ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί και θα υποστηρίζει την όλη εφαρμογή της.

Οι ενέργειες οι οποίες απαιτούνται κατά τη στιγμή της πώλησης του κλιματιστικού είναι:

  • Το κατάστημα ενημερώνει τον πολίτη για τις προϋποθέσεις/δυνατότητες επιχορήγησης καθώς και για τις επιλογές αγοράς νέου κλιματιστικού.
  • Το κατάστημα αφού ελέγξει τα δικαιολογητικά, συμπληρώνει το «Έντυπο Αγοράς Συσκευής» στο οποίο θα αναφέρονται τα στοιχεία του πολίτη, τα στοιχεία του καταστήματος, τα χαρακτηριστικά του νέου κλιματιστικού, το κόστος αγοράς του καθώς και οι υποχρεώσεις συμμετοχής του πολίτη. Το «Έντυπο Αγοράς Συσκευής» συμπληρώνεται από το κατάστημα ηλεκτρονικά, μέσω της σχετικής διαδικτυακής εφαρμογής, και αφού εκτυπωθεί υπογράφεται από τον πολίτη και από το κατάστημα, του οποίου και φέρει τη σφραγίδα.
  • Με την ηλεκτρονική καταχώρηση των στοιχείων του «Εντύπου Αγοράς Συσκευής» παράγεται αυτόματα από το σύστημα και ένας μοναδικός Ψηφιακός Κωδικός Αγοράς ο οποίος – αναγράφεται σε όλα τα επόμενα παραστατικά που εκδίδει -το κατάστημα.
  • Σε κάθε καταναλωτή, αντιστοιχούν μέχρι και δύο ψηφιακοί Κωδικοί Αγοράς.
  • Στη συνέχεια το κατάστημα εκδίδει το Δελτίο Παραγγελίας Καταστήματος και την Απόδειξη Είσπραξης.
  • Με την αγορά κάθε νέας συσκευής, ο καταναλωτής, παραλαμβάνει το «Έντυπο Αγοράς Συσκευής» και τα ανωτέρω παραστατικά.

Ο πολίτης λαμβάνει την επιδότηση άμεσα στο κατάστημα και χωρίς καμία ταλαιπωρία. Συγκεκριμένα, κατά την αγορά της νέας συσκευής, καταβάλλει μόνο τη δική του συμμετοχή, δηλαδή αγοράζει το κλιματιστικό σε χαμηλότερη τιμή. Η επιδότηση υπολογίζεται στη λιανική τιμή πώλησης της συσκευής απολύτως μετρητοίς. Μπορεί να πληρώσει με οποιονδήποτε τρόπο επιθυμεί, αλλά το ποσό της επιδότησης θα υπολογισθεί στην τιμή μετρητοίς.

Για να αποφευχθεί τυχόν αύξηση των τιμών των κλιματιστικών από κάποια καταστήματα, οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται από το www.allazoklima.gr, όπου θα υπάρχει λίστα με τις ενδεικτικές τιμές των επιλέξιμων συσκευών κλιματισμού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να καλούν την τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης 801 1115300 (αστική χρέωση), η οποία λειτουργεί από την Δευτέρα 8 Ιουνίου 2009.

Το πρόγραμμα είναι ανοικτό σε όλα τα καταστήματα πώλησης συσκευών κλιματισμού με ισότιμους όρους. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των καταστημάτων είναι:

  • Πρόσβαση του καταστήματος στο Διαδίκτυο, δεδομένου ότι η εφαρμογή του προγράμματος υποστηρίζεται από πληροφοριακό σύστημα
  • Εγγραφή του καταστήματος στο πληροφοριακό σύστημα
  • Αποδοχή των όρων συμμετοχής, προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή και παρακολούθηση του προγράμματος. Η αποδοχή γίνεται ηλεκτρονικά κατά την εγγραφή του καταστήματος.

Το XBLOG χρησιμοποιεί cookies για την ορθή λειτουργία του.