Όμιλος ΟΤΕ

-Για 13η χρονιά στο διεθνή δείκτη FTSE4Good Emerging και για 3η χρονιά στη λίστα Best Emerging Performers Ranking από την Vigeo Eiris της Moody’s ESG Solutions. -Από τις πρώτες εισηγμένες εταιρείες στο νέο δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών Athex ESG.
- ESG πληροφόρηση και σημαντικά χρηματοοικονομικά στοιχεία στον 2ο Ενιαίο Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης. - Νέοι στόχοι για την κλιματική κρίση: μηδενισμός εκπομπών CO2 έως το 2025 από τη λειτουργία του Ομίλου. - Επενδύσεις €2 δισ. την τετραετία σε δίκτυα νέας γενιάς. - Στα €5,1 εκατ. η κοινωνική συνεισφορά του Ομίλου, με 1,6 εκατ. επωφελούμενους. - Προσβάσιμος σε άτομα με προβλήματα όρασης ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020.

Το XBLOG χρησιμοποιεί cookies για την ορθή λειτουργία του.