Η LG ανακοινώνει τα προκαταρκτικά οικονομικά της αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο του 2017

Η LG Electronics Inc. (LG) ανακοίνωσε τα προκαταρκτικά οικονομικά της αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο του 2017.

Τα εκτιμώμενα ενοποιημένα έσοδα για το τέταρτο τρίμηνο του 2017 ανέρχονται στα 16.9 τρισ. KRW ενώ τα λειτουργικά κέρδη ανέρχονται στα 366,8 δισ. KRW. Τα έσοδα αναμένεται να είναι υψηλότερα κατά 14,8% και το λειτουργικό αποτέλεσμα μετατράπηκε σε κέρδος από ζημία που ήταν την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Οι συνολικές ετήσιες πωλήσεις ύψους σχεδόν 61.4 τρισ. KRW αναμένεται να είναι 10,9% υψηλότερες σε σχέση με το προηγούμενο έτος και τα λειτουργικά κέρδη ύψους 2.4 τρισ. KRW αναμένεται να αυξηθούν κατά 84,5% σε σχέση με το 2016.

(Νόμισμα: KRW bn)

2017 4Q 2016 4Q YoY (%) 2017
3Q
QoQ (%) 2017 Total 2016 Total YoY
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 16,969.7 14,777.8 14.8% 15,224.1 11.5% 61,402.4 55,367.0 10.9%
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ 366.8 -35.2 516.1 -28.9% 2,468.5 1,337.8 84.5%

Αυτά τα νούμερα αποτελούν τα εκτιμώμενα ενοποιημένα κέρδη με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της Κορέας (Korean International Financial Reporting Standards) και παρέχονται ως συμβουλευτική υπηρεσία προς τους επενδυτές πριν από τα τελικά αποτελέσματα εσόδων της LG Electronics, συμπεριλαμβανομένων των καθαρών κερδών καθώς και περαιτέρω στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν στο κάθε τμήμα ξεχωριστά, τα οποία θα ανακοινωθούν επίσημα αργότερα αυτό το μήνα.

Το XBLOG χρησιμοποιεί cookies για την ορθή λειτουργία του.