Η LG ανακοινώνει τα προκαταρκτικά οικονομικά της αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο του 2017

LG HQ Twin Towers

Η LG Electronics Inc. (LG) ανακοίνωσε τα προκαταρκτικά οικονομικά της αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο του 2017.

Τα εκτιμώμενα ενοποιημένα έσοδα για το τέταρτο τρίμηνο του 2017 ανέρχονται στα 16.9 τρισ. KRW ενώ τα λειτουργικά κέρδη ανέρχονται στα 366,8 δισ. KRW. Τα έσοδα αναμένεται να είναι υψηλότερα κατά 14,8% και το λειτουργικό αποτέλεσμα μετατράπηκε σε κέρδος από ζημία που ήταν την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Οι συνολικές ετήσιες πωλήσεις ύψους σχεδόν 61.4 τρισ. KRW αναμένεται να είναι 10,9% υψηλότερες σε σχέση με το προηγούμενο έτος και τα λειτουργικά κέρδη ύψους 2.4 τρισ. KRW αναμένεται να αυξηθούν κατά 84,5% σε σχέση με το 2016.

(Νόμισμα: KRW bn)

2017 4Q2016 4QYoY (%)2017
3Q
QoQ (%)2017 Total2016 TotalYoY
ΠΩΛΗΣΕΙΣ16,969.714,777.814.8%15,224.111.5%61,402.455,367.010.9%
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ366.8-35.2516.1-28.9%2,468.51,337.884.5%

Αυτά τα νούμερα αποτελούν τα εκτιμώμενα ενοποιημένα κέρδη με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της Κορέας (Korean International Financial Reporting Standards) και παρέχονται ως συμβουλευτική υπηρεσία προς τους επενδυτές πριν από τα τελικά αποτελέσματα εσόδων της LG Electronics, συμπεριλαμβανομένων των καθαρών κερδών καθώς και περαιτέρω στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν στο κάθε τμήμα ξεχωριστά, τα οποία θα ανακοινωθούν επίσημα αργότερα αυτό το μήνα.