XBLOG logo @2x

Νέες λύσεις από την Dell EMC φέρνουν τις καινοτομίες της μηχανικής και βαθιάς μάθησης στην πλειοψηφία των μεγάλων επιχειρήσεων

Η Dell EMC ανακοινώνει νέες λύσεις μηχανικής και βαθιάς μάθησης, συνεχίζοντας την πρόοδο της εταιρείας στην προσπάθειά της να φέρει τις δυνατότητες του computing υψηλής απόδοσης (high-performance computing – HPC) και των data analytics στα μέτρα των περισσότερων μεγάλων επιχειρήσεων, σε όλον τον κόσμο. Με αυτή την ενέργεια, οι οργανισμοί αξιοποιούν πλέον τη σύγκλιση του HPC και των data analytics, έτσι ώστε να πραγματοποιήσουν προόδους σε τομείς όπως η ανίχνευση απάτης, η επεξεργασία εικόνας, η ανάλυση οικονομικής επένδυσης και η εξατομικευμένη φαρμακευτική. Αυτές οι νέες καινοτομίες αντιπροσωπεύουν το επόμενο βήμα στην προσήλωση της εταιρείας στην προσπάθεια του εκδημοκρατισμού του HPC, τη βελτιστοποίηση των data analytics με τεχνολογικές καινοτομίες στην τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence – AI), και την ανάπτυξη τόσο της κοινότητας του HPC όσο και εκείνης της ΑΙ.

Παρότι οι τεχνικές ΑΙ, όπως η μηχανική και βαθιά μάθηση, εγκαθίστανται με όλο και ταχύτερους ρυθμούς από όλο και περισσότερους οργανισμούς σε πολλές χώρες, μόνο ένας μικρός αριθμός τους διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία πάνω στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διαχείριση συστημάτων που τις αξιοποιούν με αποτελεσματικότητα με σκοπό τη γρήγορη άντληση νέων γνώσεων. Μέσω της αξιοποίησης του οικοσυστήματος της Dell EMC που αποτελείται από δυνατές και προσεγμένες συμπράξεις και ιδία τεχνογνωσία στις υπηρεσίες HPC και data analytics, οι νέες λύσεις της εταιρείας προσφέρουν στους πελάτες τη δυνατότητα να χαλιναγωγήσουν την ισχύ και το μαζικό όγκο των συλλεγόμενων δεδομένων τους, με στόχο την άντληση βαθύτερων επιχειρηματικών γνώσεων ταχύτερα και καλύτερα, σε πραγματικό χρόνο.

Διανοίγοντας το καλύτερο μονοπάτι για μηχανική και βαθιά μάθηση

Καθώς αυτές οι αναδυόμενες τεχνολογίες εμφανίζονται στον ορίζοντα, οι μεγάλες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν, συχνά, δυσκολίες στην άντληση των μέγιστων ωφελειών από τις λύσεις  μηχανικής και βαθιάς μάθησης. Για να επωφεληθούν οι πελάτες, από αυτές τις καινοτομίες γρήγορα και αποδοτικά, η Dell EMC προσφέρει στους πελάτες λύσεις HPC εστιασμένες σε συγκεκριμένες περιπτώσεις χρήσεις και επαγγελματικά προβλήματα, υποβοηθούμενοι από την τεχνογνωσία και την καθοδήγηση του κλάδου HPC.

Τα νέα πακέτα Dell EMC Machine και Deep Learning Ready Bundles, τα οποία συνδυάζονται με την τεχνογνωσία των ειδικών της Dell EMC, αποτελούν μέρος ενός νέου χαρτοφυλακίου, το οποίο επικυρώνει τη δέσμευση για τον εκδημοκρατισμό του HPC, και βοηθά τους πελάτες να αντλούν ταχύτερες, καλύτερες και βαθύτερες γνώσεις από τα δεδομένα. Αυτά τα Ready Bundles συνδυάζουν ήδη δοκιμασμένους και επικυρωμένους servers, αποθηκευτικά μέσα, δικτύωση και υπηρεσίες, βελτιστοποιημένα για εφαρμογές μηχανικής και βαθιάς μάθησης. Τα νέα Ready Bundles:

  • Παρέχουν ταχύτερη, καλύτερη και βαθύτερη άντληση γνώσης από τα δεδομένα: ο εντοπισμός, η ανάλυση και ο αυτοματισμός δομών στα δεδομένα, δίνει τη δυντότητα στους πελάτες να αξιοποιούν καλύτερα τα δεδομένα τους, πάνω σε ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών όπως, στην αναγνώριση προσώπων για θέματα ασφαλείας, για διάγνωση όγκων στην ιατρική περίθαλψη, και καλύτερη κατανόηση των ανθρώπινων συμπεριφορών στον κλάδο της κατανάλωσης.
  • Περιλαμβάνουν αξιόπιστους ειδικούς: με τη χρήση της γνώσης και της εμπειρίας της Dell EMC, καθώς και το ισχυρό της οικοσύστημα από συνεργάτες τεχνολογίας, επιτρέπουν στους πελάτες να επωφεληθούν στο μέγιστο βαθμό από τη μηχανική και βαθιά μάθηση, γρήγορα.
  • Μεγιστοποιούν την αποδοτικότητα, την ασφάλεια και τον έλεγχο: επιτρέπουν στους πελάτες να μειώσουν το κόστος που σχετίζεται με τη μετακίνηση σημαντικών ποσοτήτων δεδομένων σε περιβάλλοντα υβριδικού cloud, ενώ παράλληλα ελαχιστοποιούν το ρίσκο και μεγιστοποιούν τον έλεγχο των δεδομένων.

Τα πακέτα Dell EMC Ready Bundles for Machine and Deep Learning θα βοηθήσουν τον κύριο όγκο των μεγάλων επιχειρήσεων σε όλον τον κόσμο να αποκτήσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα από αυτές τις δυνατότητες, τόσο εντός των εγκαταστάσεων της εταιρείας όσο και σε περιβάλλοντα υβριδικού cloud.

Οι πελάτες που επιλέγουν ένα Dell EMC Deep Learning Ready Bundle, θα επωφεληθούν από τον νέο Dell EMC PowerEdge C4140 server, που αξιοποιεί τους τελευταίας τεχνολογίας επιταχυντές  NVIDIA Tesla V100 GPU με υψηλής ταχύτητες σε τεχνολογίες διασύνδεσης PCIe και NVLink. Αυτή η νέα πρόταση αποτελεί ένα παράδειγμα της στρατηγικής συμφωνίας μεταξύ Dell EMC και NVIDIA για κοινή ανάπτυξη προϊόντων και λύσεων HPC, data analytics και τεχνητής νοημοσύνης οι οποίες ανακοινώθηκαν στο συνέδριο ISC’17 τον περασμένο Ιούνιο.

Η Dell EMC σχεδιάζει επίσης και άλλα Ready Bundles τα οποία βασίζονται σε τεχνολογία από την Intel. Τόσο η Dell EMC, όσο και η Intel έχουν ξεκινήσει ήδη μια συνεργασία με την ονομασία “Joint Innovation Agreement” (Κοινή Συμφωνία Καινοτομίας), στο πλαίσιο της οποίας συνεργάζονται με στόχο την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, και της μηχανικής και βαθιάς μάθησης.

Μείωηση του απαιτούμενου χρόνου για άντληση γνώσης με το Dell EMC PowerEdge 

Ο νέος Dell EMC PowerEdge C4140 server είναι μια μεγάλης πυκνότητας και βελτιστοποιημένη μέσω επιταχυντή, πλατφόρμα server, η οποία διαθέτει μια καινοτομική σχεδίαση συστήματος. Ο PowerEdge C4140 διαθέτει δύο επεξεργαστές Intel Xeon® Scalable και τέσσερις NVIDIA Tesla GPUs έτσι ώστε να προσφέρει βελτιστοποιημένη απόδοση για απαιτητικές γνωστικές εφαρμογές.

Η νέα τεχνολογία επιτάχυνσης του PowerEdge C4140 είναι ιδανική για εφαρμογές μηχανικής και βαθιάς μάθησης, οι οποίες προωθούν την πρόοδο στην επιστημονική απεικόνιση, στην έρευνα για εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, για οικονομικές υπηρεσίες και άλλους κάθετους τομείς HPC.

Μετασχηματίζοντας το μέλλον μέσω της επάκτασης του HPC και των δυνατοτήτων Big Data στα πεδία της μηχανικής και βαθιάς μάθησης

Οι νέες λύσεις μηχανικής και βαθιάς μάθησης learning της Dell EMC βασίζονται πάνω στην εμπειρία, η οποία έχει αντληθεί από τις συνεργασίες με τους πελάτες, οι οποίοι βρίσκονται στην πρωτοπορία της έρευνας που βελτιστοποιεί την αξία της μηχανικής μάθησης.

Το κέντρο Texas Advanced Computing Center (TACC) στο πανεπιστήμιο The University of Texas στο Austin διερευνά μεθόδους ανίχνευσης εγκεφαλικών όγκων χρησιμοποιώντας μηχανική μάθηση, ως μίας από τις πρώτες εφαρμογές του νέου του υπερυπολογιστή “Stampede2” με επεξεργαστές Intel Xeon Phi 7250 κατανεμημένους σε 4.200 κόμβους, οι οποίοι είναι διασυνδεδεμένοι με Intel Omni-Path Fabric.Το συγκεκριμένο σύστημα δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Dell EMC, την Intel και τη Seagate, και βρίσκεται στη 12η θέση της λίστας TOP500 των ισχυρότερων υπολογιστικών συστημάτων σε όλον τον κόσμο.

Επιπροσθέτως, ο υπερυπολογιστής “Cedar” του πανεπιστημίου Simon Fraser University δημιουργήθηκε για εφαρμογές big data, όπως τεχνητή νοημοσύνη, με 146 Dell EMC PowerEdge C4130 servers εφοδιασμένους με NVIDIA Tesla P100 GPUs. Ο ισχυρότερος ακαδημαϊκός υπερυπολογιστής του Καναδά βρίσκεται στην 94η θέση του TOP500 και στη 13η της λίστας Green500, βοηθώντας τους ερευνητές να διανοίξουν νέους ορίζοντες σε διαφορετικούς τομείς έρευνας. Πανεπιστημιακοί ερευνητές χρησιμοποιούν το σύστημα Cedar για να μελετήσουν τον συνεχώς μεταβαλλόμενο κώδικα DNA στα βακτήρια, σε συνεργασία με με δημόσιες υπηρεσίες υγείας από όλον τον κόσμο, εφαρμόζοντας ταχύτερα και περισσότερο αποτελεσματικά μέτρα ελέγχου των μεταδοτικών νοσημάτων.

Διαθεσιμότητα

  • Τα πακέτα Dell EMC Ready Bundles for Machine Learning and Deep Learning θα είναι διαθέσιμα το πρώτο εξάμηνο του 2018 μέσω της Dell EMC και των συνεργατών του καναλιού.
  • Ο Dell EMC PowerEdge C4140 θα είναι διεθνώς διαθέσιμος το Δεκέμβριο του 2017.

Το XBLOG χρησιμοποιεί cookies για την ορθή λειτουργία του.