XBLOG logo @2x

Σε λειτουργία ο Κόμβος Μετρήσεων Ευρυζωνικών Χαρακτηριστικών

Ευρυζωνικότητα

Μετά από πολύμηνη συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) και τις διεθνείς κοινοπραξίες Measurement Lab Partnership (MLP) και Planet Lab Consortium (PLC), η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) προέβη στην ανάπτυξη μιας νέας εθνικής υποδομής για τη μέτρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ευρυζωνικών συνδέσεων στη χώρα μας (πχ πραγματικές ταχύτητες πρόσβασης, ποιότητα ανά υπηρεσία/εφαρμογή κλπ). Η υποδομή αυτή ονομάστηκε Κόμβος Μετρήσεων Ευρυζωνικών Χαρακτηριστικών (ΚΟ.Μ.Ε.Χ.) και υπάγεται στο διεθνές σύστημα «Εργαστήριο Μετρήσεων» γνωστό και ως «Μ-Lab».

Οι χρήστες ευρυζωνικών υπηρεσιών πρόσβασης στο internet μπορούν πλέον να αξιοποιούν σύγχρονες υποδομές και τεχνολογίες, επισκεπτόμενοι, μέσω του Γεωγραφικού Συστήματος Ευρυζωνικότητας (GIS) της ΕΕΤΤ, τις ιστοσελίδες μέσα από τις οποίες μπορούν να μετρούν τα πραγματικά ποιοτικά χαρακτηριστικά της ευρυζωνικής σύνδεσής τους και να εντοπίζουν μερικά από τα συχνά τεχνικά προβλήματα που εμφανίζονται κατά καιρούς. Οι ιστοσελίδες αυτές είναι διαθέσιμες στα αγγλικά, ενώ άμεσα θα είναι διαθέσιμες και στην ελληνική γλώσσα.

Προς το παρόν, οι χρήστες έχουν πρόσβαση στα εξής εργαλεία:

  1. Network Diagnostic Tool: για τη μέτρηση της πραγματικής ταχύτητας πρόσβασης και τη λήψη πληροφοριών διάγνωσης προβλημάτων που περιορίζουν την ταχύτητα της ευρυζωνικής σύνδεσης.
  2. Glasnost: που ελέγχει κατά πόσο ένας τηλεπικοινωνιακός πάροχος περιορίζει ή παρεμποδίζει την υπηρεσία ανταλλαγής αρχείων μεταξύ των χρηστών (Bittorrent).
  3. Network Path and Application Diagnosis: που επιτρέπει τον εντοπισμό τεχνικών προβλημάτων στον υπολογιστή ή στη σύνδεση από την οικεία/γραφείο του χρήστη.
  4. Pathload2: εναλλακτικό εργαλείο για τη μέτρηση της πραγματικής ταχύτητας πρόσβασης.

Το σύστημα M-Lab σύντομα θα υποστηρίζει και τα εργαλεία:

  • DiffProbe: ελέγχει κατά πόσο ένας τηλεπικοινωνιακός πάροχος υποβαθμίζει επιλεκτικά συγκεκριμένες υπηρεσίες διαδικτύου
  • NANO: ελέγχει κατά πόσο ένας τηλεπικοινωνιακός πάροχος υποβαθμίζει επιλεκτικά εφαρμογές ή προορισμούς στο internet.

Τους  επόμενους μήνες η ΕΕΤΤ σε συνεργασία με ερευνητές του M-Lab και του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) θα βελτιώσουν τη χρηστικότητα και τη λειτουργικότητα της πλατφόρμας, στηρίζοντας τις συνεχείς προσπάθειες στο να βοηθήσουν τους Έλληνες χρήστες να κατανοήσουν την απόδοση των συνδέσεων τους και των τηλεπικοινωνιακών παρόχων (ISP) που έχουν στη διάθεσή τους, συνδυάζοντας τα εργαλεία μετρήσεων με το σύστημα GIS της ΕΕΤΤ.

Προφίλ συνεργαζόμενων φορέων

  • Εθνική  Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων: Η ΕΕΤΤ είναι η Ανεξάρτητη Αρχή η οποία αποτελεί τον Εθνικό Ρυθμιστή που  ελέγχει, ρυθμίζει και εποπτεύει την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην οποία δραστηριοποιούνται οι εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ασύρματων επικοινωνιών και διαδικτύου και την ταχυδρομική αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται οι εταιρείες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ταχυμεταφοράς. Επιπλέον, η ΕΕΤΤ ασκεί τις αρμοδιότητες Επιτροπής Ανταγωνισμού στις εν λόγω αγορές. Περισσότερα στο www.eett.gr.
  • Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας: Η Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε. που ιδρύθηκε το 1998 έχει ως κύριο  αντικείμενο τη διαχείριση του δικτύου  που συνδέει τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας κατά το πρότυπο των αντίστοιχων εταιρειών των Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών Δικτύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής Κοινωνίας της Πληροφορίας, προωθεί την ευρυζωνικότητα στην κοινότητα των χρηστών της χώρας μας και συμβάλλει ουσιαστικά στην προώθηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό έχει δημιουργήσει και λειτουργεί τον μοναδικό κόμβο ουδέτερης διασύνδεσης των οπτικών δικτύων των τηλεπικοινωνιακών παρόχων της χώρας (GRIX). Περισσότερα στο www.grnet.gr.
  • Measurement Lab Partnership: Το M-Lab ιδρύθηκε από το ινστιτούτο Open Technology Institute του οργανισμού New America Foundation, από την κοινοπραξία PlanetLab, από την εταιρία Google Inc. και από ακαδημαϊκούς ερευνητές. Το M-Lab είναι μια ανοιχτή, κατανεμημένη πλατφόρμα συστημάτων επεξεργασίας στην οποία οι ερευνητές εγκαθιστούν εργαλεία μετρήσεων του Διαδικτύου. Ο στόχος του M-Lab είναι να προωθήσει την έρευνα στα δίκτυα επικοινωνιών και να παρέχει στο ευρύ κοινό χρήσιμες πληροφορίες για τις ευρυζωνικές τους συνδέσεις. Διευρύνοντας τη διαφάνεια του Διαδικτύου, το M-Lab βοηθά στη στήριξη ενός υγιούς, καινοτόμου Διαδικτύου. Περισσότερα στο www.measurementlab.net.
  • PlanetLab Consortium: Το PlanetLab είναι μια ανοιχτή, διεθνώς κατανεμημένη πλατφόρμα για την ανάπτυξη, την  εγκατάσταση και την πρόσβαση σε δικτυακές υπηρεσίες πλανητικής κλίμακας. Στόχος του PlanetLab είναι να υποστηρίξει βραχυπρόθεσμα πειράματα και απρόσκοπτες δικτυακές υπηρεσίες, και με απώτερο σκοπό να αναπτύξει και να παρουσιάσει νέες δικτυακές υπηρεσίες πλανητικής κλίμακας. Η κοινοπραξία PlanetLab (PLC) δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει και να επεκτείνει την πλατφόρμα PlanetLab, ώστε να επιτύχει αυτούς τους σκοπούς. Είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης της τεχνικής υποδομής, για τη σχεδίαση και την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής λογισμικού, για την καθημερινή λειτουργική υποστήριξη και για τον καθορισμό κανόνων ορθής χρήσης της πλατφόρμας PlanetLab. Περισσότερα στο www.planet-lab.org.

Το XBLOG χρησιμοποιεί cookies για την ορθή λειτουργία του.