XBLOG logo @2x

Πρόστιμα σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών από την ΕΕΤΤ

Τσουχτερά πρόστιμα επέβαλε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων σε έξι εταιρείες παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Πρόκειται για τις Vivodi, Forthnet, Teledome, Tellas, Cosmoline και On Telecoms, τις οποίες η ΕΕΤΤ κάλεσε σε ακρόαση, μετά από εξέταση καταγγελιών των καταναλωτών σχετικά με ζητήματα Προεπιλογής Φορέα και Παροχής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι εσύ, φίλε καταναλωτή, έκανες αίτηση πριν από μήνες για να μεταφέρεις τον τηλεφωνικό σου αριθμό σε από τον ΟΤΕ σε εναλλακτικό πάροχο, μαζί με τις υπηρεσίες διαδικτύου, ο πάροχος κάνει 3, 4, 5, 6 ή ακόμα και πάνω από 7 μήνες να ενεργοποιήσει τη γραμμή σου και οι πολλές καταγγελίες είχαν το παραπάνω αποτέλεσμα.

Επίσης η ΕΕΤΤ έλαβε και κάποια προσωρινά μέτρα για την προστασία των χρηστών ηλεκτρονικών υπολογιστών από τους γνωστούς dialers που ευθύνονται για τη χρέωση υπέρογκων ποσών από κλήσεις σε διεθνείς προορισμούς που ποτέ δεν κάναμε (από αυτό κινδυνεύουν όσοι δεν έχουν adsl).

Ακολουθεί το σχετικό δελτίο τύπου της ΕΕΤΤ:

Στο πλαίσιο του ελεγκτικού της ρόλου και κατόπιν διενέργειας σχετικών ακροάσεων, η ΕΕΤΤ προέβη στην εξέταση σημαντικού αριθμού καταγγελιών καταναλωτών, οι οποίες αφορούσαν στο χρονικό διάστημα Απριλίου-Ιουλίου 2007 και επικεντρώνονταν σε ζητήματα σχετικά με την Προεπιλογή Φορέα και την Παροχή Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (AΠΤΒ).

Ειδικότερα, τα σημαντικότερα προβλήματα που αναδείχθηκαν από τις καταγγελίες σχετίζονταν με αυθαίρετη ενεργοποίηση προεπιλογής φορέα, ελλιπή ενημέρωση καταναλωτών για τη διαθεσιμότητα και το χρόνο υλοποίησης υπηρεσιών ΑΠΤΒ και τέλος, αδικαιολόγητες καθυστερήσεις ενεργοποίησης υπηρεσιών καθώς και αποκατάστασης βλαβών. Περαιτέρω, σε μεμονωμένες περιπτώσεις διαπιστώθηκαν προβλήματα αναφορικά με αυθαίρετη ενεργοποίηση φορητότητας αριθμών και αδικαιολόγητα υψηλά τέλη αποσύνδεσης υπηρεσιών. Επιπλέον, αρκετές ήταν οι καταγγελίες για τις οποίες δε διαπιστώθηκε παράβαση από την πλευρά των εταιρειών.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω διαπιστώσεων, η ΕΕΤΤ επέβαλε τα ακόλουθα διοικητικά πρόστιμα:
1) Στην εταιρεία Vivodi διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 170.000 ευρώ.
2) Στην εταιρεία Forthnet, διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 350.000 ευρώ
3) Στην εταιρεία Teledome, διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 350.000 ευρώ
4) Στην εταιρεία Tellas, διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 250.000 ευρώ
5) Στην εταιρεία Cosmoline, διοικητικό πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ
6) Στην εταιρεία On Telecoms, διοικητικό πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ

O Πρόεδρος της ΕΕΤΤ Καθηγητής Νικήτας Αλεξανδρίδης δήλωσε σχετικά με τις διαπιστωθείσες παραβάσεις των εταιρειών: “Με βασικό στόχο την προστασία των καταναλωτών από παραβατικές συμπεριφορές και πρακτικές που υποβαθμίζουν την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, η ΕΕΤΤ συνεχίζει δυναμικά το έργο της αυστηρής εποπτείας της τηλεπικοινωνιακής αγοράς. Ιδίως η ευρυζωνική αγορά, η οποία αναπτύσσεται με εξαιρετικά γοργούς ρυθμούς, απαιτεί στενή παρακολούθηση από την πλευρά του Ρυθμιστή για την αντιμετώπιση φαινομένων, που ενδέχεται, εάν δεν καταπολεμηθούν, να καθυστερήσουν τη ευρυζωνική ανάπτυξη της χώρας μας εν γένει.”

Επιπλέον, η ΕΕΤΤ προέβη στην εξέταση νέων καταγγελιών καταναλωτών, σχετικά με την πραγματοποίηση από την τηλεφωνική τους σύνδεση ακούσιων κλήσεων προς διεθνείς προορισμούς, μέσω του Ηλεκτρονικού τους Υπολογιστή, και έλαβε Απόφαση για τη λήψη νέων Προσωρινών Μέτρων, με σκοπό την προστασία των χρηστών διαδικτύου και την αποτελεσματική ενημέρωσή τους σχετικά με τους κινδύνους των κακόβουλων dialers. Πιο συγκεκριμένα, η ΕΕΤΤ, μεταξύ άλλων, αποφάσισε:

α) Την παράταση για 4 επιπλέον μήνες της περιόδου ισχύος της προσωρινής φραγής της απευθείας κλήσης προς τους διεθνείς προορισμούς (00 674), Solomon Islands (00677), Wallis and Futuna (00 681). Υπενθυμίζεται ότι η ΕΕΤΤ είχε επιβάλει φραγή στους συγκεκριμένους προορισμούς με Απόφασή της στις 5 Απριλίου 2007, διαπιστώνοντας σημαντική αύξηση των κλήσεων προς αυτούς και πιθανολογώντας την ύπαρξη κινδύνου υπερχρέωσης των καταναλωτών από κακόβουλους dialers.

β) Την παράταση της περιόδου ισχύος της προσωρινής φραγής της απευθείας κλήσης προς το διεθνή προορισμό Kiribati (++00686) και την ταυτόχρονη λήξη της με αυτήν των προαναφερθέντων διεθνών προορισμών. Υπενθυμίζεται ότι η ΕΕΤΤ είχε επιβάλει φραγή στο συγκεκριμένο προορισμό στις 26 Ιουλίου 2007 πιθανολογώντας από τα στοιχεία κίνησης των παρόχων, την ύπαρξη κινδύνου υπερχρέωσης των καταναλωτών από κακόβουλους dialers.

γ) Την προσωρινή φραγή για 4 μήνες της απευθείας κλήσης από σταθερά τηλέφωνα προς έναν επιπλέον διεθνή προορισμό και συγκεκριμένα προς Guinea Bissau (00245).

δ) Την εξυπηρέτηση της κίνησης προς τους συγκεκριμένους διεθνείς προορισμούς μέσω υπηρεσίας τηλεφωνητή (operator) από τον ΟΤΕ έτσι ώστε να αποφεύγονται ακούσιες κλήσεις μέσω του υπολογιστή.

ε) Την άμεση ενημέρωση της ΕΕΤΤ από τις εταιρείες σταθερής τηλεφωνίας για ενδεχόμενες καταγγελίες χρηστών σχετικά με ακούσιες κλήσεις προς τους ανωτέρω ή άλλους διεθνείς προορισμούς.

στ) Τη συστηματική και επισταμένη ενημέρωση όλων των χρηστών διαδικτύου από τους παρόχους διαδικτύου, για τους κινδύνους που ελλοχεύουν από κακόβουλους dialers, τόσο σε διεθνείς προορισμούς όσο και σε αριθμούς αυξημένης χρέωσης, καθώς επίσης, και για τρόπους προστασίας με συγκεκριμένες προτάσεις υλικού και λογισμικού.

Υπογραμμίζεται ότι η φραγή των διεθνών προορισμών αποτελεί Προσωρινό Μέτρο και ότι ο κίνδυνος των κακόβουλων dialers σε διεθνείς προορισμούς θα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά κυρίως με τη λήψη μέτρων προστασίας από τους ίδιους τους χρήστες.

[photo via]

Το XBLOG χρησιμοποιεί cookies για την ορθή λειτουργία του.