Πλαίσιο: Αυξημένα κέρδη 11,1% το 2009

Κατά 6,4% αυξήθηκαν οι πωλήσεις για τον Όμιλο στο τέταρτο τρίμηνο της χρήσης, επιβεβαιώνοντας τη συνεχώς βελτιούμενη πορεία τους καθ΄όλη τη διάρκεια του 2009. Συγκεκριμένα, από -14,5% το πρώτο τρίμηνο, το δεύτερο οι πωλήσεις κινήθηκαν με -12,3% και με -2,6% το τρίτο. Αντίθετη δυναμική ακολούθησαν, με συνεχή και συνεπή μείωση τα έξοδα του ομίλου, όπως χαρακτηριστικά απεικονίζεται στο
παρακάτω διάγραμμα.

Πλαίσιο

Συνεπεία των παραπάνω και της εισπραχθείσης αποζημιώσεως για την πυρκαγιά στο κατάστημα της οδού Στουρνάρη 24, η κερδοφορία της εταιρίας, η οποία καθ΄όλη τη διάρκεια του 2009 είχε επηρεαστεί από τη μη λειτουργία του ιστορικού καταστήματος, ενισχύθηκε σημαντικά στο τελευταίο τρίμηνο της χρήσης.

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά τα μεγέθη του 2009.

Πλαίσιο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on reddit
Share on email

Το XBLOG χρησιμοποιεί cookies για την ορθή λειτουργία του.