XBLOG logo @2x

Παρουσίαση του Νέου Ψηφιακού Σχολείου

Χθες η υπουργός Παιδείας με τον Γενικό Γραμματέα του υπουργείου παρουσίασαν σε λύκειο της Λήμνου, παρουσία του Πρωθυπουργού, την ψηφιακή διάσταση του νέου σχολείου και ανακοίνωσαν την ψηφιακή πλατφόρμα που τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία στο digitalschool.ypaideias.gr.

Δυστυχώς λόγω του ότι βρισκόμουν εκτός γραφείου δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω την εκδήλωση που μεταδόθηκε μέσω ίντερνετ, οπότε αρκούμαι σε κάποια από τα στοιχεία που θεωρώ ενδιαφέροντα στην ανακοίνωση που μου εστάλη από το γραφείο τύπου του υπουργείου.

Θεωρώ πολύ σημαντικά όλα αυτά που γίνονται, από την άλλη όμως ελπίζω σύντομα να μην υπάρχει ούτε ένας μαθητής στη χώρα μας που θα κάνει μάθημα σε αίθουσα-κοντέινερ και όχι σε κανονική αίθουσα κανονικού σχολικού κτιρίου, γιατί, ναι, υπάρχουν ακόμα κάποιοι μαθητές που κάνουν μάθημα σε κοντέινερ-λυόμενα κλπ.

Video: Η ψηφιακή διάσταση του “Νέου Σχολείου” στην υπηρεσία της εκπαίδευσης

Οι 5 βασικοί άξονες του ψηφιακού σχολείου

Το ψηφιακό σχολείο υλοποιείται με σειρά δράσεων που οργανώνονται σε πέντε βασικούς άξονες:

 1. Ενίσχυση των υποδομών δικτύου και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού των σχολείων με στόχο την δημιουργία της ψηφιακής τάξης. Η ψηφιακή τάξη έχει γρήγορη σύνδεση με το διαδίκτυο, είναι εξοπλισμένη με διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας (πχ διαδραστικοί πίνακες), ενώ ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές αλληλεπιδρούν με δυναμικό τρόπο με τη χρήση όλων των σύγχρονων εργαλείων των ΤΠΕ
 2. Πλούσιο, διαδραστικό και αντιστοιχημένο με τα προγράμματα σπουδών ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο (e-books) για όλες τις τάξεις και τα μαθήματα.
 3. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών
 4. Ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικής διοίκησης της εκπαίδευσης και διαχείρισης εκπαιδευτικών δεδομένων
 5. Οριζόντιες υποστηρικτικές δράσεις

Αναλυτικότερα, για καθένα από τους παραπάνω άξονες έχουν δρομολογηθεί και υλοποιούνται με ταχύτατους ρυθμούς οι ακόλουθες δράσεις:

1. Ψηφιακή τάξη (δίκτυα και εξοπλισμοί)

Τα σχολεία προμηθεύονται:

 • Συστήματα διαδραστικής διδασκαλίας (διαδραστικοί πίνακες, data-projectors) αρχικά στη Β΄Γυμνασίου (1.250 σχολεία που υπέβαλλαν σχετικό αίτημα τους προηγούμενους μήνες) και στη συνέχεια σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου (Α’, Β’, Γ’) και την Στ΄Δημοτικού σε 1.190 Γυμνάσια (60% του συνόλου) και 5.200 Δημοτικά (85% του συνόλου)
 • Φορητό εργαστήριο Η/Υ (15 Η/Υ, 1 Wi-Fi, 30 USB memory sticks, Ερμάριο τροχήλατο) για τα 800 ολοήμερα Δημοτικά και όλα τα Γυμνάσια
 • 1 Η/Υ (σε 400 σχολεία σε απομακρυσμένες περιοχές)

Παράλληλα 1300 σχολεία σε 57 Δήμους αποκτούν ευρυζωνική σύνδεση μέσω Μητροπολιτικών Αστικών Δικτύων (ΜΑΝ) οπτικών ινών.

2. Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο (e-books)

 • Δημιουργείται δημόσια διαθέσιμη ψηφιακή πλατφόρμα ανοικτού λογισμικού, με δυνατότητες ενεργού εμπλοκής των χρηστών με εργαλεία Web 2.0 στην οποία θα είναι ενσωματωμένα:
 • Όλα τα βιβλία σε ψηφιακή μορφή  και εμπλουτισμένα με πρόσθετο διαδραστικό υλικό (animations, videos, links)
 • Ψηφιακή υποστηρικτική διδασκαλία (βιντεοσκοπημένες πρότυπες διδασκαλίες) για τα βασικά μαθήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων
 • Σχέδια μαθημάτων για κάθε ενότητα όπου εντάσσονται οι νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία
 • Πρόσθετο ψηφιακό υλικό όπως φωτογραφίες, βίντεο, ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια αντιστοιχισμένο ανά ενότητα μαθημάτων από ψηφιακά αρχεία (ΕΡΤ, ΓΑΚ, Βιβλιοθήκες, Μουσεία, κλπ)
 • Δυνατότητες τοπικής εκπαιδευτικής διαχείρισης της κάθε τάξης (ανταλλαγή εργασιών μεταξύ μαθητών-εκπαιδευτικών, ανακοινώσεις, διαγωνίσματα, βαθμολογίες, απουσίες, κλπ).

Με βάση αυτήν την πλατφόρμα δίνεται πρόσβαση από το σπίτι, στο μεν μαθητή  για περαιτέρω εμπέδωση της ύλης και εξάσκηση με τον ιδιαίτερο δικό του ρυθμό, στο δε γονιό για να ενημερώνεται για όλη την πρόοδο και τη σχολική πορεία του παιδιού του. Παράλληλα ο εκπαιδευτικός αποκτά ένα δυναμικό εργαλείο που αναβαθμίζει σημαντικά την καθημερινή του διδασκαλία.

3. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών:

 • Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία για την επιμόρφωση 103.000 εκπαιδευτικών (57.2% του συνόλου) στην διδακτική αξιοποίηση των εργαλείων ΤΠΕ στα μαθήματα ειδικότητας τους και στη χρήση διαδραστικών πινάκων και της ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας
 • Δημιουργείται ειδική e-πλατφόρμα για από απόσταση επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
 • Αντικαθίστανται τα διαφορετικά σημερινά βασικά συστήματα καταγραφής δεδομένων του εκπαιδευτικού συστήματος (e-survey, e-school, e-data center, ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διορισμών και προσλήψεων) με ένα ενιαίο διαλειτουργικό σύστημα, στο οποίο θα μπορεί να έχει πρόσβαση ο καθένας ανάλογα με το επίπεδο της λειτουργίας του (π.χ. ο γονιός του παιδιού του, ο εκπαιδευτικός της τάξης του, ο σχολικός σύμβουλος των σχολείων που εποπτεύει, κ.ο.κ)
 • Αναπτύσεται ιστοσελίδα σε κάθε σχολείο και αποκεντρωμένη Υπηρεσία του Υπουργείου προκειμένου να αναρτώνται οι αποφάσεις και τα πεπραγμένα τους, στην κατεύθυνση της διαφάνειας και της κοινωνικής λογοδοσίας.
 • Όλα τα σχολεία της χώρας αποκτούν την ηλεκτρονική τους καρτέλα στην οποία θα αναγράφονται πλήρως όλα τα στοιχεία τους (μαθητές, προσωπικό, εξοπλισμός, κλπ).

4. Οριζόντιες υποστηρικτικές δράσεις

 • Αναπτύσσεται σύστημα  υποστήριξης των σχολείων (helpdesk) σε κεντρικό  και περιφερειακό επίπεδο
 • Προωθείται η αριστεία και η καινοτομία στη χρήση των ΤΠΕ από την εκπαιδευτική κοινότητα (βραβεία, διαγωνισμοί, κλπ)
 • Διεξάγονται μικρές έρευνες ανίχνευσης των τεχνικών και παιδαγωγικών προϋποθέσεων για την καλή ένταξη των ΤΠΕ στο σχολείο καθώς και αξιολόγησης πειραματικών και καινοτομικών δράσεων
 • Πιστοποιούνται οι γνώσεις στις ΤΠΕ όλων των μαθητών στη Γ΄Γυμνασίου
 • Αναλαμβάνεται δράση με στόχο την ενημέρωση γονέων, μαθητών, και εκπαιδευτικών για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου (safer internet)
 • Η εκπαιδευτική τηλεόραση μετατρέπεται σε multimedia πλατφόρμα συνδεδεμένη με τα σημαντικότερα sites κοινωνικής δικτύωσης που προσφέρει στην εκπαιδευτική κοινότητα το περιβάλλον για να σχεδιάσουν και να πραγματοποιήσουν τα δικά τους projects: video, online games, social networking services, blogs, twitter, wiki-based projects.

Το XBLOG χρησιμοποιεί cookies για την ορθή λειτουργία του.