XBLOG logo @2x

Καθημερινότητα των παιδιών οι νέες τεχνολογίες

Απόλυτα εξοικειωμένα φαίνεται να είναι τα παιδιά ηλικίας 8-15 με τις νέες τεχνολογίες, σύμφωνα με τις μετρήσεις του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας που διενεργήθηκαν το τελευταίο τρίμηνο του 2008 σε πανελλαδικό επίπεδο. Διαπιστώνεται ότι το επίπεδο της χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου από τα παιδιά είναι πολύ υψηλότερο σε σχέση με τους ενήλικες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παιδιά ηλικίας 12-15 που είναι στο Γυμνάσιο χρησιμοποιούν πολύ περισσότερο τον Η/Υ και το Διαδίκτυο (9 στα 10) από τα παιδιά ηλικίας 8-11 που φοιτούν στις τάξεις του Δημοτικού. Το σπίτι συνεχίζει να αποτελεί τον κύριο τόπο πρόσβασης στο Διαδίκτυο ενώ τα παιδιά το χρησιμοποιούν για λόγους επικοινωνίας, διασκέδασης αλλά και για την αναζήτηση πληροφοριών. Οι ηλεκτρονικές τους δεξιότητες αποκτήθηκαν κυρίως με την βοήθεια συγγενών και φίλων.

Εντατική χρήση Η/Υ από παιδιά ηλικίας 8-15

Το 85% των παιδιών 8-15 χρησιμοποιεί Η/Υ και, ενώ δεν παρατηρούνται διαφορές μεταξύ αγοριών και κοριτσιών, διαφοροποίηση παρατηρείται ως προς την ηλικία, με τα παιδιά ηλικίας 12-15 να εμφανίζουν σαφώς μεγαλύτερα ποσοστά χρήσης (91%) σε σχέση με τα μικρότερα (75%). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο υπολογιστής χρησιμοποιείται εντατικά τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα από 9 στους 10 νεαρούς χρήστες, ενώ οι μισοί από αυτούς, τον χρησιμοποιούν σε καθημερινή ή σχεδόν καθημερινή βάση. Η συχνότητα χρήσης του υπολογιστή αυξάνεται σύμφωνα με την ηλικία. Κύριο τόπο πρόσβασης αποτελεί το σπίτι και ακολούθως το σχολείο.

Τα παιδιά παρουσιάζουν διπλάσια ποσοστά χρήσης του Διαδικτύου σε σχέση με το γενικό πληθυσμό

Όπως διαπιστώθηκε και η χρήση του Διαδικτύου κυμαίνεται σε υψηλό επίπεδό στα παιδιά ηλικίας 8-15. Πιο συγκεκριμένα, από τα παιδιά που χρησιμοποιούν τον Η/Υ, 8 στα 10 κάνουν χρήση του Διαδικτύου, αναλογία σχεδόν διπλάσια του γενικού πληθυσμού. Διαφοροποιήσεις ως προς τα ποσοστά χρήσης εμφανίζονται μεταξύ:

  • Μαθητών του Γυμνασίου (89%) έναντι αυτών του Δημοτικού (68%)
  • Αγοριών (82%) έναντι κοριτσιών (79%)
  • Παιδιών από Αθήνα/ Θεσσαλονίκη (86%) και αστικά κέντρα (81%) έναντι αγροτικών περιοχών (71%)

Ως προς τη συχνότητα της χρήσης, αυτή παρατηρείται ιδιαίτερα έντονη, με την πλειοψηφία των νεαρών χρηστών να συνδέονται στο Διαδίκτυο σε τουλάχιστον εβδομαδιαία βάση (88%), ενώ πολλοί εξ αυτών είναι καθημερινοί χρήστες (47%). Αναλυτικότερα, η καθημερινή χρήση του Διαδικτύου καταγράφεται σημαντικά υψηλότερη στους χρήστες ηλικίας 12-15 (56%) σε σύγκριση με τους αντίστοιχους ηλικίας 8-11 (32%), ενώ τα κορίτσια εμφανίζουν ένα ελαφρύ προβάδισμα στην καθημερινή χρήση (49%) έναντι των αγοριών (45%). Μάλιστα, φαίνεται ότι όσο συχνότερα χρησιμοποιούν τα παιδιά το Διαδίκτυο, τόσο αυξάνονται και οι ώρες απασχόλησής τους με αυτό. Έτσι, οι καθημερινοί χρήστες περνούν κατά μέσο όρο 4 ώρες στο Διαδίκτυο, οι εβδομαδιαίοι 3 ώρες και οι μηνιαίοι 2 ώρες.

Η ψυχαγωγία, η αναζήτηση πληροφοριών και η επικοινωνία στην κορυφή των λόγων χρήσης του Διαδικτύου

Τα παιδιά έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο κυρίως από το σπίτι (79%), και σε μικρότερο βαθμό από το σχολείο (35%), τα internet cafe (23%) και τα σπίτια φίλων (22%).

Ο κύριος λόγος χρήσης του διαδικτύου από τα παιδιά είναι η ψυχαγωγία (παίζουν, κατεβάζουν παιχνίδια, φωτογραφίες, κλπ.). Επίσης χρησιμοποιείται για αναζήτηση πληροφοριών για τα μαθήματα (68%) και για αποστολή/ λήψη e-mail (44%). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι 11% των νεαρών χρηστών του Διαδικτύου διαθέτει δικό του ιστολόγιο, ενώ η συμμετοχή τους σε websites κοινωνικής δικτύωσης (όπως πχ. τα facebook, youtube, my space, hi5) ανέρχεται στο 42%.

Τα σεμινάρια αποτελούν συνήθη τρόπο εκμάθησης χρήσης Η/Υ
Γονείς και φίλοι βοηθούν στην εκμάθηση χρήσης του Διαδικτύου

Αναφορικά με τις ηλεκτρονικές δεξιότητες , συνολικά 4 στους 10 νεαρούς χρήστες του Διαδικτύου του τελευταίου τριμήνου, κυρίως μαθητές του Γυμνασίου, παρακολούθησαν κάποιο εκπαιδευτικό σεμινάριο. Οι ενέργειες που γνωρίζουν να κάνουν στον υπολογιστή σχετίζονται κυρίως με αντιγραφή ή μετακίνηση αρχείων (59%), με χρήση εργαλείων αντιγραφής και επικόλλησης για τη διαμόρφωση ενός κειμένου (54%), αλλά και με σύνδεση και εγκατάσταση νέων μηχανημάτων (47%).

Όσον αφορά στο Διαδίκτυο, η βασικότερη ενέργεια που πραγματοποιούν τα παιδιά είναι η χρήση μιας «μηχανής αναζήτησης» για να βρουν πληροφορίες (72%). Περίπου 4 στα 10 στέλνουν e-mails και έχουν προχωρήσει σε ενέργειες σχετικά με την προστασία του υπολογιστή από ιούς και επιβλαβή προγράμματα, και 3 στα 10 στέλνουν μηνύματα σε chatrooms, newsgroups, ή online συναντήσεις.

Οι συγκεκριμένες ηλεκτρονικές δεξιότητες αποκτήθηκαν κυρίως με άτυπη βοήθεια από συγγενείς και φίλους (55%), αλλά και στο σχολείο (41%).

Υψηλή διείσδυση των κινητών τηλεφώνων

Η χρήση του κινητού τηλεφώνου από τα παιδιά αγγίζει το 72%, σημειώνοντας σημαντική αύξηση με την είσοδό τους στο Γυμνάσιο, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στην ηλικία 12-15, όπου το ποσοστό αγγίζει το 94%, έναντι της ηλικίας 8-11 που φτάνει μόλις το 44%. Τέλος, η συντριπτική πλειοψηφία (89%) των παιδιών διαθέτει καρτοκινητό τηλέφωνο, ενώ το 52% μιλά στο κινητό λιγότερο από 1 ώρα την εβδομάδα.

Το XBLOG χρησιμοποιεί cookies για την ορθή λειτουργία του.