Εγκρίθηκε η εξαγορά των Netmed και Intervision Services από τη Forthnet

Την έγκριση της συγκέντρωσης και εξαγοράς των Netmed και Intervision Services από τη Forthnet αποφάσισε η ΕΕΤΤ.

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων προχώρησε στην εξέταση της εξαγοράς, βάσει των αρμοδιοτήτων της (Νόμοι 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες  διατάξεις», 703/1977 «Περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελευθέρου ανταγωνισμού», και 3592/2007 «Συγκέντρωση και αδειοδότηση επιχειρήσεων Μ.Μ.Ε»), αφού προέβη σε ανάλυση των στοιχείων που αφορούσαν στη χονδρική αγορά της παροχής των ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών.

Επισημαίνεται ότι η έγκριση είναι «τμηματική» και δόθηκε από την ΕΕΤΤ, ως προς το τμήμα που αφορά την αρμοδιότητά της, ενώ η οριστική έγκριση της εξαγοράς απαιτεί και τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων από τις υπόλοιπες συναρμόδιες αρχές και ειδικά από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού.