Ε όχι και κρατική διαφήμιση στο site του Τράγκα!

Κρατική διαφήμιση στο tragasnet.gr

Η κατασπατάληση δημόσιου χρήματος φαίνεται ότι δεν έχει όρια… Για περιορισμό εξόδων ακούμε, προκειμένου να ανταπεξέλθει η χώρα μας στην οικονομική κρίση, αλλά περιορισμό δε βλέπουμε…

Είναι δυνατόν να έχει κρατική διαφήμιση το tragasnet.gr;

Συγκεκριμένα, στην κεντρική σελίδα της επίσημης ιστοσελίδας του Γιώργου Τράγκα υπάρχει banner για το πρόγραμμα INTERREG ΙΙΙ.

Όπως διαβάζω στο interreg.gr:

Το INTERREG ΙΙΙ είναι μια Κοινοτική Πρωτοβουλία που έχει ως στόχο να προωθήσει τη διασυνοριακή, τη διακρατική και τη διαπεριφερειακή συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προγραμματική περίοδο 2000-2006 και συγχρηματοδοτείται από το Eυρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Aνάπτυξης (EΤΠΑ).

Αυτή η νέα φάση της Πρωτοβουλίας INTERREG σχεδιάστηκε για να ενισχύσει την οικονομική και κοινωνική συνοχή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την ενθάρρυνση της ισόρροπης ανάπτυξης της ηπείρου.

Πότε επιτέλους θα μπει φρένο στο σκόρπισμα δημόσιου χρήματος;

Κρατική διαφήμιση στο tragasnet.gr

Κατηγορίες
Media

Ιδρυτής και συντάκτης του XBLOG.gr.

ΣΧΕΤΙΚΑ